Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hestlund, erhvervsgrunde

  •  
  •  
  • Området set med Ikast i baggrunden
  •  

I Hestlund har Ikast-Brande kommune udpeget et erhvervsområde, hvor virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan placere sig. Området er beliggende mellem Ikast og Bording, tæt på den nye motorvej. Med denne beliggenhed vil kunder og leverandører til din virksomhed, nemt kunne komme på motorvejen via tilkørslen i Bording.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav vil her kunne finde en ideel placering, idet erhvervsområdet er udlagt til miljøklasse 5-7, og da der er god afstand til boliger vil de fleste miljøtunge virksomheder kunne være i dette område.

Læs altid i lokalplanen og kommuneplanrammen, for at se om netop din virksomhed kan placeres her. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os, så hjælper vi gerne.

Grunde udstykkes efter virksomhedens behov, dog jf. den for området gældende lokalplan.