Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pårup, erhvervsgrunde

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Her får du muligheden for at profilere din virksomhed fuldt ud. I Pårup har Ikast-Brande Kommune nogle helt unikke facadegrunde til salg.
I udstykningen er der ligeledes facadegrunde til den tidligere hovedvej 15 og Juuls Vej som forbinder hovedvej 13 og den tidligere hovedvej 15 og så naturligvis med et fremragende indblik til facadegrundene fra motorvejen.

Pårup er med den nye motorvej et trafikalt knudepunkt, som med den nyeste infrastruktur er gearet til fremtidens modulvogntog.

Erhvervsområdet er opdelt i forskellige delområder i lokalplanen som fastlægger hvilke miljøklasser der må være indenfor rammerne, generelt må der i de forskellige rammeområder være virksomheder i miljøklasserne 2-6.
I lokalplanen beskrives de forskellige delområder og her kan det ses om netop din virksomhed kan placeres her. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os, så hjælper vi gerne.

Grunde udstykkes efter virksomhedens behov, dog jf. den for området gældende lokalplan.

Ikast-Brande Kommune ejer de til det lokalplanlagte område tilstødende arealer, så føler du at din virksomhed har et behov, som den nuværende lokalplan ikke dækker deltager vi gerne i et møde hvor vi kan drøfte dine muligheder i området.