Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Elbækvej 2B, 7442 Engesvang

Landbrugsjord udbydes til salg.

Ikast-Brande Kommune udbyder et landbrugsareal beliggende Elbækvej 2B, med et areal på 9,1711 ha., heraf vej 1.226 m².

Mindsteprisen er fastsat til 733.688 kr. Der er landbrugspligt på arealet. Arealet er dyrkbart og kan vandes.

Tilbudsfristen er tirsdag den 27. august 2019, kl. 11.00.

Salget starter tirsdag den 27. august 2019, kl. 11.00 på grundlag af indkomne tilbud.


Salget af arealet sker i øvrigt efter bestemmelserne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af den 24. juli 2011 om offentlig udbud af kommunens faste ejendomme, der fastsættes at:
- Kommunen ikke er forpligtig til at sælge
- Købstilbud skal være skriftligt
- Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salget har fundet sted
- Byrådet kan forkaste alle indkomne tilbud

 

1

 

2