Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Moselod Langelundvej

Moselod udbydes til salg – syd for Ikast

Ikast-Brande Kommune udbyder moselod beliggende syd for Ikast ved Langelundvej, til salg.

Moseloddet udgør 1 matrikel, matr. nr. 2n Fonnesbæk Gde., Ikast, med et areal på 6.921 m² heraf vej 188 m².

Mindsteprisen er fastsat til 35.000 kr.

Der er landbrugspligt på arealet.

Salgsmaterialet med yderlige oplysninger om salgsvilkårene, kan findes ude til højre. 

Tilbudsfristen er tirsdag den 18. juni 2019, kl. 11.00. Salget starter tirsdag den 18. juni 2019 kl. 11.00 på grundlag af indkomne tilbud.

Salget af arealet sker i øvrigt efter bestemmelserne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af den 24. juli 2011 om offentlig udbud af kommunens faste ejendomme, der fastsættes at:

- Kommunen ikke er forpligtet til at sælge

- Købstilbud skal være skriftlige

- Indkomne købstilbud er fortrolige indtil salget har fundet sted

- Byrådet kan forkaste alle indkomne tilbud